Baumit Basic, lepidlo, stěrka

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb.

Skladem
Kód: 500130
144 Kč / ks 119 Kč bez DPH
Kategorie: DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Hmotnost: 25 kg

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v interiéru se sníženým skluzem BAUMACOL BASIC Baumit 25 kg
Průmyslově vyráběná, hydraulicky pojená, suchá lepicí směs pro tenkovrstvé pokládání obkladů a dlažeb. Voděodolná a mrazuvzdorná. Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem.


Použití:
Především v interiéru pro lepení keramických obkladů a nasakavé dlažby.


Technické parametry:
Třída: C1 T dle ČSN EN 12004
Doba zpracovatelnosti: cca 4 h
Otevřený čas: 20 min 
Možnost korekce: cca 5 min
Maximální tloušťka vrstvy: 5 mm
Přídržnost: min. 0,5 N/mm2
Potřeba vody: cca 0,24 l/kg
Spotřeba materiálu: cca 3 kg/m2 , odvislé dle druhu obkladu
dle velikosti zubů (mm): 4      6      8      10     R12
Spotřeba cca:                      1,6    2,0    2,5    3,0    4,5 kg/m2 


Podklad:
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a zbytků odformovacích prostředků. Musí být dostatečně drsný, nezmrzlý a suchý. Použití na běžné stavební podklady zejména bytových a veřejných objektů, např. na beton, potěr, omítky, pórobeton. Nepoužívat na dřevo, kovy, umělé hmoty, nevyzrálé cementem pojené podklady s nedokončeným smršťováním, na podlahové vytápění a slinutou keramiku s nasákavostí menší než 3,0%, betonové prefabrikáty a hladce gletovaný beton.
Vždy předem ověřit vyzrálost podkladu.
Očištěný podklad zbavený prachu ošetřit vhodným základním nátěrem - Baumit SuperGrund, Baumit Grund.


Zpracování:
Baumit Baumacol Basic se smísí v čisté míchací nádobě pomaluběžným mísidlem s cca 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi na bezhrudkovou homogenní hmotu. Doba mísení cca 3 min. Po odležení cca 5 min. opět krátce promíchat. Lepicí maltu nanášet na podklad ve 2 pracovních krocích. V prvním pracovním kroku nanést tenkou kontaktní vrstvu. Na ještě mokrou vrstvu nanést ve druhém pracovním kroku ozubenou stěrkou odpovídající vrstvu lepicí hmoty pod úhlem 45 – 60°. Obkladové prvky přitlačit do maltového lože a případné zbytky malty odstranit mokrou houbou. Do více namáhaných oblastí použít kombinovaný způsob pokládky, ButteringFloating.
Minimální plocha slepu s podkladem: interiér – 65%. U neznámého druhu dlažby doporučujeme provést zkoušku přídržnosti.
Cca 24 hodin po aplikaci chránit před mechanickým zatěžováním (chůzí)