Obecný návod na aplikaci plniče pórů

Podklad

Musí být suchý a čistý.

 

Míchání dvousložkového plniče

Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Míchejte pomalu, aby nevznikaly vzduchové bublinky. Přesné poměry složek A, B najdete v technickém (aplikačním) listě. Promíchanou směs je nutno nechat odstát několik minut, maximálně však 5 minut. Hotová směs musí mít opět gelovou strukturu tzn. po vrypu se směs už neslévá. Poté je možné zahájit aplikaci.

 

Postup aplikace

Jednosložkový plnič: aplikujte tvrdou plastovou stěrkou stejnosměrně tzv. „do kříže“, tak aby byly zaplněny póry kamenného koberce. Neaplikujte válečkem ani štětcem.  

 

Dvousložkový plnič: složku A a B smíchejte dle návodu a připravenou směs rovnoměrně naneste na podklad a rozetřete gumovou stěrkou tak, aby byly zaplněny póry kamenného koberce. Pro jednotný vzhled povrchu je nutné upravit povrch velurovým válečkem. Vždy si namíchejte pouze tolik směsi, kolik jste schopni zpracovat v době zpracovatelnosti.

Dobu zpracovatelnosti najdete v technickém (aplikačním) listě.

 

 

TENTO NÁVOD JE POUZE OBECNÝ A VYCHÁZÍ ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH REALIZÁTORŮ, VŽEDY JE NUTNÉ POSTUPEVAT DLE TECHNICKÝCH (APLIKAČNÍCH LISTŮ).