Obecný návod na pokládku kamenného koberce

Vodorovné plochy

Příprava podkladu

Musí být suchý a čistý. Pro dokonalou přípravu betonového podkladu, doporučujeme přebroušení podkladu a použití naší penetrace a speciálního penetračního prosypu. Návod na penetraci najdete v článku níže.

               

Míchání

Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Míchejte pomalu, aby nevznikaly vzduchové bublinky. Poté přidejte suché kamenivo. Důkladně promíchejte. Dbejte, aby se do směsi dostalo co nejméně vzduchu. Přesné poměry složek A, B a kameniva najdete v technickém (aplikačním) listě.

 

Postup aplikace

Připravenou směs rovnoměrně naneseme latí na připravený podklad v tloušťce cca 1,5-2,5 cm (dle typu kameniva). Zhutnění a uhlazení provádíme čistým kovovým hladítkem. Hladítko čistíme i v průběhu aplikace a to nejlépe technickým acetonem, materiál se na hladítko nebude lepit. Do míst s nedostatkem materiálu směs dosypeme a opět uhladíme. Vždy si namíchejte pouze tolik směsi, kolik jste schopni zpracovat v době zpracovatelnosti.

Dobu zpracovatelnosti najdete v technickém (aplikačním) listě.

   

Penetrace vodorovné plochy

Podklad

Musí být suchý, čistý a přebroušený.

                

Míchání

Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Míchejte pomalu, aby nevznikaly vzduchové bublinky. Přesné poměry složek A a B najdete v technickém (aplikačním) listě.

 

Postup aplikace

Připravenou směs rovnoměrně naneste na podklad a rozetřete válečkem. Poté plochu posypte speciálním penetračním prosypem v hustotě cca 250g na 1m2 . Vždy si namíchejte pouze tolik penetrace, kolik jste schopni zpracovat v době zpracovatelnosti.

Dobu zpracovatelnosti najdete v technickém (aplikačním) listě.

  

 

Svislé plochy (návod při použití pojiva WALL)

Podklad

Musí být suchý a čistý.

 

Míchání

Vrstva 1: Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Míchejte pomalu, aby nevznikaly vzduchové bublinky. Přesné poměry složek A, B a kameniva najdete v technickém (aplikačním) listě.

  

Vrstva 2: Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Míchejte pomalu, aby nevznikaly vzduchové bublinky. Poté IHNED přidejte suché kamenivo. Důkladně promíchejte. Dbejte, aby se do směsi dostalo co nejméně vzduchu. Přesné poměry složek A, B a kameniva najdete v technickém (aplikačním) listě.

 

Postup aplikace

Svislá plocha se aplikuje ve dvou vrstvách.

 

Vrstva 1: Připravenou směs pojiva WALL bez kameniva aplikujte pomocí kovového hladítka na svislou plochu jako základní nátěr. Povrch sjednoťte čistým kovovým hladítkem.

 

Ihned začněte s aplikací druhé vrstvy!

 

Vrstva 2: Pomocí kovového hladítka aplikujte směs pojiva WALL a vhodného kameniva na svislou plochu. Pro nanesení vrstvy kamenného koberce na svislou plochu vždy postupujte čistým kovovým hladítkem směrem ze spodu nahoru. Pro sjednocení nanesené plochy kamenného koberce pak kovovým hladítkem postupujte směrem zhora dolů.

Po celou dobu aplikace je nutno průběžně čistit aplikační nářadí technickým acetonem.

Aplikační metodu je vždy třeba předem vyzkoušet za konkrétních aplikačních podmínek. Vždy si namíchejte pouze tolik směsi, kolik jste schopni zpracovat v době zpracovatelnosti. Dobu zpracovatelnosti najdete v technickém (aplikačním) listě.

 

  

TENTO NÁVOD JE POUZE OBECNÝ A VYCHÁZÍ ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH REALIZÁTORŮ, VŽEDY JE NUTNÉ POSTUPEVAT DLE TECHNICKÝCH (APLIKAČNÍCH LISTŮ).